O GLAFKA

GLAFKA s.r.o. je česká vzdělávací a poradenská organizace, která se od roku 2014 věnuje neformálnímu vzdělávání.

Našim cílem je poskytovat inovativní vzdělávání založené na zážitkové pedagogice a emočním učení.

Členové našeho týmu mají odborné znalosti v oblasti vzdělávání a pedagogiky, ekonomie, psychologie, digitální a mediální gramotnosti. Spolupracujeme s pedagogy, sociálními pracovníky, poradci, pracovníky s mládeží a psychoterapeuty. 

Činnost zaměřujeme především na realizaci aktivit, které podporují:

  • vnímavost, empatii a společenskou odpovědnost vůči zranitelným skupinám ve společnosti;
  • rozvoj emoční a sociální inteligence;
  • posilování kritického myšlení a čtení, práce s informacemi/textem;
  • digitální kompetence a mediální gramotnost občanů.

Vzděláváme pedagogy, pracovníky s mládeží, sociální pracovníky, mládež, ale také širokou veřejnost. V rámci našich aktivit věnujeme pozornost také posilovaní postavení znevýhodněných a zranitelných osob.

V rámci dlouhodobé mezinárodní spolupráce se zahraničními subjekty (školy/university, vzdělávací a volnočasová centra, poradenská centra a další) se věnujeme přenosu znalostí a inovací v oblasti celoživotního učení a dalšího vzdělávání. Díky těmto zkušenostem jsme rozšířili naše vědomosti a obohatili metodiku našich kurzů.

Pravidelně sledujeme trendy ve vzdělávání, abychom drželi krok s dobou a naše vzdělávací programy odpovídaly aktuálním potřebám.