Mediální inkubárot se stal laureátem Roma Sprit 2023 v kategorii Média

Mediální inkubátor získal cenu Roma Spirit 2023

Project Description

Příběhy bez hranic – Mediální inkubátor získal nominaci za smysluplný a kreativní přístup k rozvoji mediální gramotnosti a vzdělávání mladých tvůrců, za podporu seberealizace romské mládeže, která přináší i zajímavé příběhy ze života Romů.

Děkujeme všem, kteří nás podporovali a společně přispěli k tomuto úspěchu svou účastí. Velký dík patří všem hostům, kteří se v uplynulém roce zúčastnily online debat a rozhovorů, moderátorům a v neposlední řade mladým mediálním tvůrcům, kteří měli odvahu jít do toho s námi.